สายการผลิต

Foshan Yaoyang Flag Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0Foshan Yaoyang Flag Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1Foshan Yaoyang Flag Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2

 

Foshan Yaoyang Flag Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 3Foshan Yaoyang Flag Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 4Foshan Yaoyang Flag Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 5